Stressmestringskurs med Qigong og Meditasjon

Stressmestringskurset er et mer omfattende kurs for bedre å kunne forstå og mestre stress. Kurset er forebyggende i forhold til utbrenthet og stressrelaterte plager og sykdommer og bevisstgjørende i forhold til kroppsholdninger. Treningen gir dyp avslapning og våkenhet og utøveren får større forståelse av hvilke egne mønstre som kan tappe krefter. 

Jeg gir en innføring i mekanismene som trer i kraft i oss når vi er stresset og hva de kan forårsake, sett både med vestlige og østlige øyne. Innbakt i kurset er også informasjon om vitaminer, mineraler og generell kostveiledning.

For å kvitte oss med opparbeidede spenninger, smertetilstander og uro, trener vi inn qigongøvelser som kan brukes både på jobb og privat.

Meditasjon praktiseres for å få mer ro og styring på hjerneaktiviten og tankeflommen. 

Metoden her er Mindfulness eller Oppmerksomhets Trening (OT ). 

Det faktum at du setter deg ned i stillhet
er en modig handling.

Thomas Merton

Når vi får kontakt med stillheten bak all støyen, får vi tilgang til en fornyelses- og revitaliseringskilde vi alle har i oss. Nyere forskning har vist at i løpet av 8 uker med daglig meditasjon i 20 – 30  minutter, synker bl.a uro – og bekymringsnivået, blodtrykket går ned og psykiske og fysiske spenninger senkes.    

Vi trener på å bli mer oppmerksom på pust og enkle pusteteknikker som kan brukes hvor og når som helst. Alle opplever hvordan pusten påvirkes når vi er nervøse og anspente. Med trening kan vi påvirke pusten for å motvirke anspenthet, både på sikt og i krevende situasjoner. Teknikken kan være nyttig for å tøyle temperamentet også!

Kurset går over 8 uker, 2 sammenhengende timer pr. uke, pluss 1 full dag. (Dag og tid tilpasses og avtales i forhold til hva som er gunstigst for bedriften). Evt. oppfølging 1 –2 ganger i måneden i en avtalt tidsperiode, kan være gunstig.

Logo single