Senior Helse

 Er du klar over at de fleste av oss puster for mye og at det påvirker lunge og hjertefunksjonen vår? En god pust kan virke forebyggende på infeksjoner og lungesykdommer. Vite mer?

Les mer her TIL PUST

En studie gjørt nylig viser at bare 10 minutter med trening på oppmerksomt nærvær/mindfulness daglig vil ha gunstig innvirkning på hukommelsen. Les mer Meditasjon

I Kina har de vært opptatt av alderdom i mange hundre år. Det er inspirerende å se alle de eldre som trener qigong og taiji ute i parker og på åpne plasser.

De rolige, avspente og konsentrerte bevegelsene gjør at sirkulasjonen av energi og blod holdes i gang.  Og siden vi er oppmerksomme på en spesiell måte på kropp og bevegelse, vil vi også oppleve ro i sinnet og avspenthet. På lengre sikt vil dette følge oss inn i andre situasjoner og bedre almenntilstanden og hvordan vi eldes.

( Les også om filosofien i Tradisjonell Kinesisk Medisin – TCM )

 I vår del av verden er det forsket mye på aldring og aldring de siste tiårene. Vi ser en økning på enkelte sykdommer blant eldre som ikke alene kan forklares med at vi blir flere eldre.

Alzheimer, diabetes, hjerte/kar sykdommer er noen av disse.

Jeg har «forsket» i de vanligste plager og utfordringer som seniorer ofte opplever og sett på ulike øvelser og «grep» vi kan ta for å holde oss vitale langt oppe i årene. 

Det er ikke alltid hvordan vi ER, men hva vi GJØR som lager forskjellen.  (Bare 20-30% er genetisk!). Les mer