Qigong

Qigong er en kinesisk treningsform som har blitt brukt og videreutviklet gjennom fleretusen år. Det er en del av TCM (Traditional Chinese Medicine)  på samme måte som akupunktur.

Qi kan, i denne sammenhengen, oversettes med livsenergi, elektro/magnetisme eller bioenergi.

Det er en energi som finnes inne i og utenfor cellene og som sirkulerer i meridianer og kanaler gjennom kroppene våre. Vi både mottar og gir qi fra og til verden rundt oss.

Gong betyr å samle, arbeide med eller kultivere.

Qigong ble  utviklet i gamle Kina og det finnes over 5000 registrerte retninger. Innenfor flere av retningene helse og det å eldes med helse og vitalitet i behold sett på som svært verdifullt. Ved siden av å kunne roe sinnet og ha kontakt med sin åndelighet, ble ulike bevegelser og posisjoner utviklet. Urter og planter var også viktige.  Et annet aspekt av treningen har vært å bli et menneske, ”fullt og helt”. Det vil si å utvikle hele sitt potensiale. Qigong har derfor blitt praktisert av folk med ulike bakgrunn og livsforhold;  bønder, vanlige arbeidere, idrettsutøvere, munker, kunstnere, intellektuelle, ledere, unge og gamle. Mange leger foreskriver tilpassede øvelser for spesielle plager sammen med annen behandling.

Qigong anbefales også for å forebygge sykdom og forbedre helsetilstanden.

Tidlig om morgenen i parkene i Kina ( og mange andre steder i verden) ses tusener av mennesker som trener qigong.

Mennesket lever mellom himmelen og jorden og er en del av begge deler. Disse 2 aspektene bør være i harmoni for at vi skal ha et godt liv med god helse,for å  utvikle oss og få innsikt i hva livet er. I vår del av verden vil vi kanskje si det slik; vi må gi næring og oppmerksomhet både til kropp og sjel.

De fleste kjenner til yin – yang symbolet som viser til motsetninger som fungerer sammen i stadig skiftninger. Eksempler på yin-yang-kreftene er utpust – innpust, søvn – våken tilstand, som medfører stadige rytmeskift i oss. I naturen har vi kvinne og mann, natt og dag, vinter og sommer osv.

5 element teorien er knyttet til hvordan vi er en del av naturen og blir påvirket av den. De forskjellige årstidene krever f.eks forskjellige ”tiltak” for at vi skal være i balanse. 

Teorien er at vi er født med et visst lager av qi ( livsenergi ) som svekkes etter hvert som vi blir eldre. Ved å sørge for å ikke forbruke mer enn vi har, og å holde qi´en i balanse, vil vi holde oss sunne og vitale hele livet både psykisk og fysisk. Både ytre og indre faktorer påvirker lageret av qi. Kunsten blir å gjøre det vi selv kan for å være i balanse slik at vi kan tåle de ytre påkjenningene bedre.

Når qien flyter fritt føler vi oss friske og levende. Men hvis du f.eks. har en skulder som er anspent og vond, oppleves den ofte som sammentrukket og ”trang”. Her er qi´en stagnert og blodsirkulasjonen fungerer dårlig. Siden qi’en også sirkulerer i meridianer som forbinder hele kroppen, vil enhver plage kunne påvirke flere funksjoner eller deler av kroppen. 

 

Innenfor qigongtradisjonen er det mange forskjellige stilarter og øvelser som utføres stående, sittende og liggende. Øvelsene er som oftest rolige for at oppmerksomheten skal kunne være helt tilstede i det vi gjør. Det gir hvile både til kropp og sinn, slik at vi blir mer kjent med hvordan vi bruker kroppen og energien vår. 

Å trene qigong gir økt velvære, overskudd og ro som vil forplante seg til andre situasjoner og gjøremål.

Qigong har blitt mer og mer populært over hele verden de siste tiårene. Det er mange forskjellige stilarter, og de har alle mye å “by på”. Lyst til å prøve?