Pust

Hvordan vi puster påvirker oss emosjonelt og fysisk. Dette er tusenårig kunnskap som vår moderne medisin har “glemt”.

Det er interessant at på noen sykehus i Danmark og England har de gitt pasientene med Covid-19 pusteøvelser som en del av behandlingen for å holde lungene i gang. En bieffekt er at det også virker beroligende. 

 

Vi puster hele livet uten å tenke så mye på det. Vi er mer opptatt av mat og drikke!

Faktisk er det gjennom luften vi henter den viktigste energien vi trenger, i form av oksygen. Vi trenger også god utveksling av gasser, karbondioksid og nitrogenoksid er blant dem. 

Ved å lære seg og bli oppmerksom på å ha en god “hverdagspust”, ved siden av enkle pusteteknikker, kan man direkte balansere og påvirke viktige prosesser i kroppen. Dette kan f.eks. gjelde hjerterytme, fordøyelse og regulering av syre/base.

Pusten påvirkes av hvordan vi har det, og det er også pusten som skaper forbindelsen mellom følelsene og nervesystemet.

Om vi er urolige og stresset, er pusten f.eks. ”grunn” og rask. Er vi avslappet og tilfredse er pusten dyp og langsom. Ved å bli mer oppmerksomme på pusten og ved å lære oss noen enkle teknikker, kan vi påvirke nervesystemet vårt positivt. Teknikkene kan brukes over tid for å komme i bedre balanse, og for å takle en stresset og angstfylt situasjon. Har man et uregjerlig temperament, kan også pusteøvelser være nyttige.

I mange meditasjonspraksiser hviler oppmerksomheten på pusten som går inn og som går ut av kroppen. Pusten blir et anker for oppmerksomheten, og vi lar den være akkurat som den, bare observerer.
Ved å sitte årvåken og nærværende med et balansert  sinn som følger pusten inn og ut av kroppen, kan vi komme i kontakt med deler av bevisstheten vår som ellers er skjult av tankeprosesser og aktiviteter. En mer “væren-tilstand enn gjøre- tilstand”.
Vi kan også få kontakt med underliggende reaksjonsmønstre vi har i oss i form av kroppsfornemmelser,  tanker og følelser.