Min bakgrunn

Mitt navn er Wenche Adele Dyrud, og jeg ble født i 1953 på Eina. Nå bor jeg i Oslo. Jeg begynte å trene taijiquan og qigong på slutten av åttitallet på Norsk Taijisenter under Pamela Hiley.

 

Da hun sa at oppmerksomheten min skulle være ett med bevegelsen, ble jeg raskt klar over hvor springende tankevirksomheten min var, men når jeg ble helt “oppslukt” av bevegelsen, opplevde jeg en årvåkenhet og en dyp indre ro både fysisk og psykisk. 

Det ble mer og mer interessant! Jeg begynte etter hvert å sette meg inn i filosofien bak denne tradisjonen og fant en rik og omfattende litteratur som tok for seg de fleste aspektene ved det å være menneske. Det ble og er fremdeles et studie for meg.  

1982 – 1986 studerte jeg medisin og homeopat med fordypning frem til 2000.Homeopatien har et helhetlig syn på mennesket og Dr. Samuel Hahnemann skriver om The Vital Force,  livsenergienen, som er en styrende kraft til helse og sykdom.

På denne tiden kom noen av de tidligste forskningsartiklene ut som omhandlet psykoneuroimmunolgi. Dette var  veldig interessant! Det ble  den spede begynnelsen for meg på videre studier  i hvordan kropp og psyke påvirker hverandre. 

 

Siden denne spede begynnelsen har jeg hatt mange lærere og inspiratorer som jeg føler dyp takknemlighet til. 

Jeg vil nevne noen som jeg har studert under og vært på retreat hos i Norge, England og USA, og som betyr mye for meg. navnet er link til deres hjemmesider. Ellers vil jeg nevne Dr. Daniel Siegel, Richard Davidson som begge er i front når det gjelder forskning innen hjerne, neurologi, psykisk helse og meditasjon. Det er mange flere som har inspirert, men disse er de viktigste pr. i dag.

Mer om meg

Jeg har siden 1990 deltatt  på mange retreat for å fordype meg i meditasjon, Qigong og Internal Alchemy, Insight Meditation, Vipassana, Chan mm. Dette har betydd og betyr mye for min egen utvikling, inspirasjon og hvordan jeg underviser..

Jeg er utdannet MBSR/MBCT ©Instructor (Mindfulness Based Stress Reduction/Cognitive Theraphy ) på Institute for Mindfulness Approaches IMA (Se også Mindfulness MBSR.) og er  sertifisert  Mindfulness Instruktør fra SCAT (Scandinavian Center for Awareness Training ) med Andries Kroese.

Jeg er  utdannet Homeopat MNHL Fra 1986 til 2006 drev jeg min egen homeopati-klinikk i Oslo og Moss. 

I 1993 begynte jeg  å undervise i taijiquan, qigong og meditasjon i mange forskjellige sammenhenger, både ved bedrifter og i privat regi.

2004 – 2005 studerte jeg coaching og prossessarbeide   på Høgskolen i Hedmark.  Retorikk ved Norsk institutt for Retorikk.

Utdannet MediYoga Instruktør, har studert Buteyko pust og mange andre pusteteknikker og er generelt nysgjerrig. ti

Fra 2008 har jeg jobbet med produktutvikling og undervisning i Podium AS ved siden av kurs for bedrifter og private. Jeg har utviklet flere treningsprogrammet hvor jeg har hentet hva jeg har erfart er det beste fra vestlig og østlige tradisjoner. 

Samspillet mellom sinn og kropp har alltid opptatt meg, og den sammenhengen vektlegger både homeopatien og qigongtradisjonen som er en del av TCM ( Traditional Chinese medisin). Det har derfor vært spennende å følge med på nyere forskning innenfor bl.a. neurobiologi. Det har vist seg at tanker, følelser og kroppen fysiologi er nærmere knyttet sammen enn tidligere antatt. Som homeopat hadde jeg klienter som jeg erfarte hadde helsegevist ved å lære seg enkelte teknikker fra bl.a. qigong-tradisjonen. Det kunne være søvnproblemer, muskel/skjelettproblematikk, stress og psykiske plager. 

 

Jeg inspireres av naturen, andre mennesker, musikk, kunst, filosofi, Advaita og tantriske tradisjoner, Buddhisme, Taoistiske tradisjonen, Kristen mystikk, Sufisme, og min egen meditasjon – og qigong praksis.