Meditasjon

Mindfulness handler om å være fullstendig våken og tilstede i våre liv slik de egentlig er, ikke slik vi tenker de er.
Det handler om å oppfatte den intense klarheten i hvert øyeblikk.
Vi føler oss mer levende og får direkte tilgang til våre egne kraftfulle indre ressurser og til innsikt, forvandling og helbredelse.

-Jon Kabat-Zinn 

Mindfulness MBSR  

Dette er en meditasjonsform som også kalles Insight Meditation eller Vipassana og kommer fra Buddismen.

Vi trener på å sitte med et balansert og årvåkent sinn med oppmerksomheten på pusten og har en aksepterende holdning til det som måtte dukke opp av kroppsfornemmelser, tanker eller følelser.  
Når sinnet blir klart og rolig kan vi letter observere og få innsikt i det som  oppstår i oss. Vi anerkjenner vennlig at det er der uten å skulle ordne opp og gjøre noe med det der og da;  vi lar ting få komme frem, gå sin gang og få skje helt av seg selv….

I MBSR kursene anvendes sittende meditasjon med fokus på pust, sanseinntrykk eller har et helt åpent fokus. Vi praktiserer kroppsskanning med oppmerksomhet på kroppsdel til kroppsdel (guidet) og gående meditasjon. Det anvendes også yoga eller annen oppmerksomhets bevegelse .

Ved siden av  trenes det på mer uformelle mindfulness øvelser som kan brukes i løpet av dagen.

Mindfulness MBSR ©  (Mindfulness Based Stress Reduction program ) ble utviklet ved det som nå heter Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society ved Universitetetssykehuset  i Massachusetts i 1979 av Jon Kabat-Zinn.

Siden da hard det spredt seg til hele verden og tusenvis av mennesker  har deltatt og fått sine liv forandret. Det har vært flere større forskningsprosjekter på nettopp dette kursetkonseptet ( se link ovenfor ). Det som startet som et kurs for hovedsaklig smertepasienter og kronisk syke blir nå undervist som et stressreduksjonskurs, mot angst og depresjon, i skoler og på universiteter og for private. Her I Norge har Michale de Vibe og Andries Kroese vært foregangspersoner. Se også www.nfon.no.